חיפוש

כתבת ועורכת המדור: סימה קגן

צמחים פורחים חסכני מיםצמחים לצידי הדרךאיקלום צמחי-נוי בישראלצמחים מטפסים עמידים לקרה מינים פלשניים בגן הנוי צמחים מטפסים הפורחים בקיץגינון עם צמחים בעלי עלווה צבעוניתצמחים למרעה דבוריםעצים חסכני מים לנטיעה בחורשות
עצים בקמפוס

חוברות

צמחי נוי צופניים לדבורים
צמחים חסכני מים
צמחים לצידי דרכים


חסכנים במיםשיחיםעציםצמחי כיסוימטפסיםעשבונייםירוקי-עדנשיריםנשיר מותנה
פורח באביבפורח בקיץפורח בסתיופורח בחורףצלחצי צלשמשרגיש לקורצמחי חוף
מושך דבוריםמושך ציפוריםריחנירשומות חדשותהכל
נמצאו 25 רשומות עבור: מטפסים
שם בוטנישם הצמח
Allamanda blanchetiiאלמנדה בלנשט
Allamanda cathartica·אלמנדה קתרטית
Antigonon leptopus ' Fandengo 'אנטיגון דק-עוקצים 'פנדגנו'
Bignonia callistegioidesקליטוסטומה ורודה
Bignonia capreolata `Tangerine Beauty`ביגנונית הקנוקנות 'טנג'רין ביוטי'
Bougainvillea glabraבוגונוילאה חלקה
Campsis x tagliabuana 'Madam Galen'עקולית 'מאדאם גלן'
Clytostoma callistegioides·קליטוסטומה
Combretum microphyllumקומברטון קטן -עלים
Cryptostegia madagascariensisאברון מדגסקרי
Gloriosa superbaגלוריוזה הדורה
Gmelina philippensisגמלינה פיליפינית
Jasminum angulareיסמין אנגולאר
Jasminum azoricumיסמין אזורי
Jasminum multipartitumיסמין מחולק
Lonicera sempervirensיערה ירוקת-עד
Mandevilla `Alice Dupont`מנדוילה 'אליס דופונט'
Mandevilla boliviensisמנדבילה בוליבית
Mansoa alliaceaמנסואה שומית
Pandorea pandoranaפנדוראה פנדורית
Pentalinon luteumפנטלינון צהוב
Petrea volubilisפטראה משתרגת
Pyrostegia venustaאורנית לוהבת
Quisqualis indicaאלמון הודי
Stephanotis floribundaסטפנוטיס רב-פרחים