חיפוש

כתבת ועורכת המדור: סימה קגן

צמחים פורחים חסכני מיםצמחים לצידי הדרךאיקלום צמחי-נוי בישראלצמחים מטפסים עמידים לקרה מינים פלשניים בגן הנוי צמחים מטפסים הפורחים בקיץגינון עם צמחים בעלי עלווה צבעוניתצמחים למרעה דבוריםעצים חסכני מים לנטיעה בחורשות
עצים בקמפוס

חוברות

צמחי נוי צופניים לדבורים
צמחים חסכני מים
צמחים לצידי דרכים


חסכנים במיםשיחיםעציםצמחי כיסוימטפסיםעשבונייםירוקי-עדנשיריםנשיר מותנה
פורח באביבפורח בקיץפורח בסתיופורח בחורףצלחצי צלשמשרגיש לקורצמחי חוף
מושך דבוריםמושך ציפוריםריחנירשומות חדשותהכל
נמצאו 18 רשומות עבור: ריחני
שם בוטנישם הצמח
Abelia x grandiflora (A. chinensis x A. unifloraאבליה גדולת פרחים
Adansonia digitataאדנסוניה מאוצבעת
Quisqualis indicaאלמון הודי
Tabernaemontana divaricata (coronaria)בירנית מפושקת
Brunfelsia pauciflora `Floribunda'ברונפלסיה גביענית 'רב פרחים'
Jasminum azoricumיסמין אזורי
Jasminum angulareיסמין אנגולאר
Jasminum multipartitumיסמין מחולק
Leucophyllum `Eden`לבן-עלה 'עדן'
Leucophyllum pruinosum לבן-עלה מאובק
Murraya paniculataמוריה מכבדית
Myrospermum sousanumמירוספרמון סוזה
Nyctanthes arbor - tristisניקטנתס ארבור-טריסטיס
Sophora secundifloraסופורה אמריקאית
Stephanotis floribundaסטפנוטיס רב-פרחים
Pittosporum undulatumפיטוספורום גלוני
Philenoptera violaceaפילנופטרה לילכית
Ricinocarpus 'Bridal Star' קיקיונן 'ברידל סטאר'