עצים בקמפוס

טמרינד הודי
Tamarindus indica

משפחה: קטניתיים (Fabaceae)
מוצא:אפריקה הטרופית

כתבה: סימה קגן