עצים בקמפוס

שוטיה קצרת-כותרת
Schizolobium parahyba

משפחה: קטניתיים (Fabaceae)
מוצא: מזרח אפריקה וזימבבואה

כתבה: סימה קגן