עצים בקמפוס

פיטולקה דו בתית
Phytolacca dioica

משפחה: פיטולקיים (Phytolaccaceae)
מוצא: דרום אמריקה

כתבה: סימה קגן