עצים בקמפוס

מילה סורית
Fraxinus syriaca

משפחה: זיתיים (Oleaceae)
מוצא: אירופה, אסיה ומזרח אגן הים התיכון

כתבה: סימה קגן