עצים בקמפוס

איקליאה אשכולית
Euclea racemosa

משפחה: אפרסמוניים Ebenaceae
מוצא: דרום אפריקה

כתבה: סימה קגן