עצים בקמפוס

אלמוגן כרבולתי
Erythrina crista-galli

משפחה: קטניתיים Fabaceae
מוצא: דרום אמריקה

כתבה: סימה קגן