עצים בקמפוס

קופן אנקרדי
Cupaniopsis anacardioides

משפחה: סבונניים (Sapindaceae)
מוצא: מזרח וצפון אוסטרליה

כתבה: סימה קגן