עצים בקמפוס

קסטנוספרמון אוסטרלי
Castanospermum australe

משפחה: קטניתיים (Fabaceae)
מוצא: אוסטרליה

כתבה: סימה קגן