עצים בקמפוס

כסיית ברוסטר
Cassia brewsteris

משפחה: קטניתיים (Fabaceae)
מוצא: אוסטרליה-קווינסלנד

כתבה: סימה קגן