עצים בקמפוס

שיטת מכלואי
Acacia mangium x A. auriculiformis

משפחה: קטניתיים (Fabaceae)
מוצא: מכלוא גנני

כתבה: סימה קגן